"Bezpečnost, kvalita a hygienické požadavky při výrobě potravin a nápojů s důrazem na vylepšené metody" - 16/002/0110/772/000001

je spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 vzdělávací akce

Cílem operace je podpora na činnost v oblasti dalšího odborného vzdělávání a získávání dovedností v oblasti zemědělství a lesnictví.

Předpokládaná doba realizace projektu: 31.1.2017 - 1.12.2017

Stručný popis projektu včetně jeho cílů a výsledků:

Cílem projektu je školení zavedení bezpečnostních a hygienických procesů zabezpečující kvalitu produktů, včetně správné výrobní a hygienické praxe, se zaměřením na inovativní metody.

Projekt je zaměřen na specifické, odborné vzdělávání využitelné při výrobě potravin a nápojů.

Uskuteční se 10 dvoudenních vzdělávacích akcí, včetně exkurze v potravinářském podniku - výroba nápojů

Přednášející: prof. Ing. Petr Pipek, CSc - VSCHT Praha, Ing. Josef Minář, Ing. Libuše Cikánková